Chihiro Iwasaki

 

 

Nombre: Chihiro Iwasaki

(Takefu, Tokyo, Japón, 1918- )

Su museo